تبليغاتX
فروشگاه تاسیسات

فروشگاه تاسیسات

فروش و عرضه کلیه لوازم تاسیسات حرارتی و برودتی

 
khodagholiabbas@yahoo.com

شماره های تماس واحد فروش:
09123074420
 جدیدترین محصولات

آبسردکن دو منظوره ایست کول کابینت دارنقره ای

آبسردکن دو منظوره ایست کول کابینت دارنقره ای مدل S208


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 180000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 180000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازي 400000 با موتورايراني

مشعل گازي 400000 با موتورايراني


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 860000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 860000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازي 2-70 با موتور خارجي

مشعل گازي 2-70 با موتور خارجي


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 484000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 484000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازي 2-70 با موتور ايراني

مشعل گازي 2-70 با موتور ايراني


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 426000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 426000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازی RAN-25 با موتور خارجي

مشعل گازی RAN-25 با موتور خارجي


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 377000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 377000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازی RAN-25 با موتور ايراني

مشعل گازی RAN-25 با موتور ايراني


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 339000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 339000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازوییلی3-5 با موتور خارجی

مشعل گازوییلی3-5 با موتور خارجی


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 299000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 299000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازوییلی3-5 با موتورایرانی

مشعل گازوییلی3-5 با موتورایرانی


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 245000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 245000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل گازوییلی 1-3 با موتورخارجی

مشعل گازوییلی 1-3 با موتورخارجی و تکفاز


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 225000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 225000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%

مشعل اتمسفر گازوییلی 1-3 با موتور ایرانی

مشعل گازوییل سوز 1-3 تکفاز


قيمت :  وابسته به روش خرید شماست :
روش پستی(پرداخت در محل) 189000 تومان
روش نقدی(واریز به حساب) 189000 تومان
تخفيف خريد نقدي: 0%


محصولات پرفروش

مشعل اتمسفر گازوییلی 1-3 با موتور ایرانی

آبسردکن دو منظوره ایست کول کابینت دارنقره ای

مشعل گازی RAN-25 با موتور خارجي

مشعل گازوییلی 1-3 با موتورخارجی

مشعل گازی RAN-25 با موتور ايراني

مشعل گازي 400000 با موتورايراني

مشعل گازوییلی3-5 با موتورایرانی

مشعل گازي 2-70 با موتور خارجي

مشعل گازي 2-70 با موتور ايراني

مشعل گازوییلی3-5 با موتور خارجی


جدیدترین محصولات

آبسردکن دو منظوره ایست کول کابینت دارنقره ای

مشعل گازي 400000 با موتورايراني

مشعل گازي 2-70 با موتور خارجي

مشعل گازي 2-70 با موتور ايراني

مشعل گازی RAN-25 با موتور خارجي

مشعل گازی RAN-25 با موتور ايراني

مشعل گازوییلی3-5 با موتور خارجی

مشعل گازوییلی3-5 با موتورایرانی

مشعل گازوییلی 1-3 با موتورخارجی

مشعل اتمسفر گازوییلی 1-3 با موتور ایرانی


لینک دوستان

مطالب سایت

مطالب مفید در خصوص مشعل


این فروشگاه توسط سایت Shoploger.com ایجاد گردیده است